Ordfører

Ellen Sofie Solbrække

Ellen Sofie Solbrække

Er gruppeleder, medlem av formannskap og kommunestyret i Rakkestad. Er medlem av styret for Østfold AP og leder for kvinnenettverket i Østfold.
Jobber i Halden fengsel og har arbeidet i kriminalomsorgen i over 20 år.