Velferdsteknologi – et ord til glede for mange, det er vi sikre på!

Arbeiderpartiet har gjennom tiden i posisjon valgt å satse på velferdsteknologi – og det kommer vi til å fortsette med! Vi har satset på opplæring av ansatte og anskaffelse av utstyr. Dette i håp om at hvert enkelt menneske skal kunne ha frihet til å leve det livet det ønsker å leve.

Eldre i dag er sprekere enn på lenge, og livet er lenger enn det en gang var. Alderdom kan bety helseplager, men ved å sikre at man har de riktige hjelpemidlene håper vi at hvert enkelt menneske kan beholde livskvaliteten.

For de som daglig er i kontakt med hjemmesykepleien vet at dersom det skjer noe akutt eller de skulle bli forhindret av andre grunner så kan de ikke komme til avtalt tid. Og kanskje hadde du planer som du da ikke rekker? Mennesker du ikke får møtt? Men, du er nødt til å vente – fordi du trenger den medisinen de kommer med?
 Teknologi som kan hjelpe folk til å leve det selvstendige livet de ønsker, det er tiltak vi ønsker velkommen.

For å få til dette vil vi satse på god internettilgang, slik at alle får tilgang til frihetsteknologi og nye, trygge løsninger. Vi mener at den omfattende digitaliseringen, som i seg selv bidrar positivt i de fleste samfunnssektorer, ikke må ekskludere enkeltmennesker eller grupper fra viktig informasjon. Det første spadetaket tok vi da vi vedtok bredbåndsutbygging i kommunestyret 13/6. God internettilgang kommer hele kommunen til gode, og bidrar til at vi kan stole på at teknologien kan være stabil.  Det må den være for at vi skal stole den.

Vi vil sørge for at flere kan bo trygt hjemme ved å investere i tilrettelagt velferdsteknologi. Vi vil bygge et moderne sykehjem som er tilpasset bruk av velferdsteknologi og vi vil jobbe for at brukerne får spille en aktiv rolle når nye løsninger utvikles og tas i bruk.

Men uansett – teknologi kan aldri komme i stedet for menneskelig kontakt og varme hender. Teknologien skal være et hjelpemiddel for å kunne være sjef i eget liv og ha en trygg hverdag uansett alder og funksjonsnivå.   


Rakkestad Arbeiderparti, Tina Ødegård Holt og Laila Olsen Rode.