På lag med de som trenger et lag!

Vil du være med på hyttetur til helga? Nei, dessverre, jeg kan ikke, kanskje det dukker opp en vakt. Kjøpte du deg den nye jakka? Nei, jeg hadde ikke råd, det ble så lite jobbing forrige måned. Leier du bolig? Er det ikke bedre å kjøpe. Jo, men jeg får ikke lån.

Dette er hverdagen til mange av de som jobber innenfor helse og ikke får mer enn lave stillingsprosenter. En evig kamp for å skaffe nok vakter for å betale mat, strøm og husleie. Aldri ordentlig fri, alltid på jakt etter den vakta som får hjulene til å gå rundt, denne måneden også.

Sånn kan vi ikke ha det.

Først og fremst fordi det handler om verdigheten til den enkelte. Det handler om å ha en jobb du kan leve av, og det å ha en stabil hverdag. Det handler om å kunne få lån, og det handler om å få en god nok pensjon.

For en kommune handler det om økonomi. Hvis vi har ansatte som jobber mer, får vi bedre kompetanse. De ansatte blir tryggere og det kommer både brukere og kollegaer til gode. Det gir mindre sykefravær og større trivsel.

For deg som trenger hjelp, handler det om kvaliteten på tjenesten. At du møter samme personen så ofte som mulig, og at den som utfører tjenesten har kjennskap til hvordan akkurat du vil ha det, og hva du sliter med.

Også handler det om likestilling. Fordi det i veldig stor grad er kvinner dette rammer.

I debatten på mandag gikk det tydelig frem at det er Arbeiderpartiet som er opptatt av dette. For andre kostet det visst for mye penger, og var for vanskelig å få til.

Vi mener at vi ikke har råd til å la være, og Arbeiderpartiet vil jobbe hardt for å gi ansatte muligheten til å få den stillingen de ønsker.

Det er bra for den ansatte, for brukeren, for kommunen og for likestillingen.

Det er rett og slett bra for oss alle.


Tina og Knut-Magne

Rakkestad Arbeiderparti